Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Đăng nhập
 » Thông tin đơn vị » Ban Giám hiệu

Ban Giám hiệu

Cập nhật lúc : 10:35 29/09/2015  

Hiệu Trưởng

 

Họ & tên: PGS. TS. Nguyễn Văn Thuận
Chức vụ:  Hiệu Trưởng
Email:  thuan592002@gmail.com
Điện thoại:  0905123835
Địa chỉ:  Tổ 19 - KV6 - P. Trường An - TP. Huế

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH
- Phụ trách chung.
- Công tác tổ chức và cán bộ.
- Công tác kế hoạch, tài chính, CSVC trường học.