Người thầy giáo trung bình thích giải thích, những thầy giáo giỏi, thầy giáo năng khiếu tiết lộ những giản đơn "

Ngày 25 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Ban Giám hiệu

Ban Giám hiệu

Cập nhật lúc : 10:35 29/09/2015  

Hiệu Trưởng

                                   Họ & tên: TS. Nguyễn Thị Thủy

                                   Chức vụ: Hiệu Trưởng

                                   Email: nguyenthithuy0206@gmail.com

                                   Điện thoại:  0985654598

                                   LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH

                                   - Phụ trách chung.

                                   - Công tác tổ chức và cán bộ.

                                   - Công tác kế hoạch, tài chính, CSVC trường học.

Số lượt xem : 3026