Trong giáo dục, không có gì đáng ngạc nhiên hơn là lượng ngu dốt mà nó tạo ra dưới dạng chân lý trì trệ "

Đăng nhập
 » Góc tương tác » Góc phụ huynh

Những tấm lòng hảo tâm